Home /Porezne promjene od 01.01.2019.

Porezne promjene od 01.01.2019.

Porezne promjene od 01.01.2019. porez na dodanu vrijednost.

Nova 2019. godina donjela nam je b

rojne promjene u poreznom smislu.

Neke najbitnije od njih, donosimo u nastavku teksta.

Porezni obveznik će ući u sustav PDV-a tijekom godine u kojoj ima oporezive isporuke iznad 300.000 kuna.

Do sada je ulazak u sustav PDV-a u takvim slučajevima bio tek predviđen od sljedeće kalendarske godine.

Uz PDV prijavu elektronički će se mjesečno podnositi i posebna evidencija o primljenim računima,

tzv. Knjiga U-RA, čiji se propisani sadržaj neće mijenjati.

Propisana je obveza podnošenja posebne evidencije o primljenim računima na način da je

istu uz prijavu PDV-a elektroničkim putem obvezan podnijeti porezni obveznik upisan u

registar obveznika PDV-a te da istu iznimno ne podnosi porezni obveznik koji prijavu PDV-a može podnijeti u papirnatom obliku,

Ako strani porezni obveznik ima hrvatski PDV ID broj u Republici Hrvatskoj te ako fakturira robu

i/ ili usluge hrvatskom poreznom obvezniku, neće više moći primijeniti prijenos porezne obveze,

već će takav strani porezni obveznik morati zaračunati hrvatski PDV svom kupcu. Posljedično tome, ukida se INO-PPO obrazac.

Uvodi se mogućnost oporezivanja elektroničkih usluga koje tuzemni porezni obveznik

obavlja u drugim državama članicama EU hrvatskim PDV-om, ako vrijednost tih usluga ne prelazi 77.000 kuna bez PDV-a.

Porezni obveznici koji nemaju sjedište u EU moći će primijeniti posebni postupak oporezivanja elektroničkih usluga,

tj. ako pružaju usluge u više država članica EU, moći će plaćati PDV samo u jednoj državi članici EU.

Došlo je do izmjena unutar poreznih stopa, odnosno određeni artikli se sada prodaju po stopi od

13 posto umjesto 25 posto (svježe ili rashlađeno meso, ribu, voće, povrće i jaja te povezane usluge isporuke živih životinja kao i dječje pelene).

Stopa od pet posto umjesto 25 posto primjenjivat će se na sve lijekove te isporuke knjiga, novina i časopisa neovisno o tome u kojem su obliku

Na prodaju betonskog čelika ili željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) primjenjuje se prijenos porezne obveze (isto kao i na građevinske usluge).

Novi način oporezivanja vrijednosnih kupona je objavljen još u Narodnim novinama broj 115/16, ali stupa na snagu kao i sve gore navedene izmjene.

 

About the author

admin